Danışmanlık

Bilgi ve becerilerimizi saha deneyimimiz ile harmanlayarak işletmelerde insan kaynağı ve organizasyonel gelişim alanında danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.

Çalışmalarımızı işbirliğine dayalı, şeffaf ve güven odağında bir yaklaşımla gerçekleştirme misyonuyla hareket ediyoruz.

Hedefimiz kurum içi değer yaratan ve rekabet gücü kazandıran çözümler üretmek, çalışanları öğrenmeye, bilgi yaratmaya ve bu bilgiyi kurumdaki diğer çalışanlarla paylaşmaya motive edecek sistemler kurarak “öğrenen organizasyon” ları yaygınlaştırmaktır.

Z

Bu Amaçlarla Sağladığımız Danışmanlık Hizmetleri:

Kurumsal Akademi Kuruluşu

Çalışanların sürekli gelişimlerini destekleyen, eğitim ve gelişim faaliyetlerinin iş sonuçlarına etkisini ölçen, kurum içinde bilgi ve deneyim paylaşımını destekleyen, yeteneklerin keşfini sağlayan, dijital öğrenme kanallarını etkin olarak kullanan “Kurumsal Akademi” ler kuruyoruz.

2Q==
Z

Stratejik Eğitim Tasarımı Geliştirme

Yüksek Geri Dönüşlü Eğitim perspektifinden bakarak, kurum içinde stratejik iş amaçlarına ve hedeflerine bağlı etkin eğitimi sağlamak için “Stratejik Eğitim Tasarım Süreci“nin oluşturulmasına destek oluyoruz.

Stratejik Eğitim tasarım sürecinde kurum içinde;

  • Sürekli öğrenmeyi teşvik eden iş koşullarının yaratılmasını,
  • Sürekli öğrenme ile çalışanların iş sistemini bütünsel olarak algılamasını,
  • Çalışanların yeni bilgi ve beceriler edinerek, bu bilgi ve becerileri işlerinde kullanmalarını ve diğer çalışanlarla paylaşmalarını,

Kurumsal kültür haline getirecek sistemi tasarlıyoruz.

Eğitim ve Gelişim İhtiyaç Analizi

Kurumun stratejik iş amaçları ile hedeflerine bağlı olarak, çalışanların eğitim/gelişim ihtiyaçlarının analizini yapıyoruz. Analiz sonucunda elde edilen ihtiyaçları karşılayacak eğitim ve gelişim faaliyetlerini tasarlıyoruz.

9k=
2Q==

İç Eğitmen Seçimi ve İç Eğitmenlerin Geliştirilmeleri

Eğitmenlerini kendi içlerinden yetiştirmek isteyen kurumlar için iç eğitmen seçim sürecini kriterlerini kurumla işbirliği içinde belirleyerek gerçekleştiriyoruz.

Seçilen iç eğitmenlerin eğitim ve gelişim süreçlerini planlıyor, gerçekleştiriyor ve değerlendiriyoruz. Takip programları ile gelişimlerinin sürekliliğini sağlıyoruz.

Okul Tasarımı

Kurumun strateji ve hedefleri kapsamında öncelikleri içinde yer alan konularda kurum içinde özel okullar tasarlıyor, ihtiyaca yönelik eğitim programını belirliyor, konu uzmanlığında iç eğitmenleri yetiştiriyor ve uygulamaları takip ediyoruz.

2Q==
Z

Eğitim Teknolojilerinin Kurulması ve Geliştirilmesi

Kurumun uzaktan eğitim altyapısını kuruyor, güncel teknolojileri kurum süreçlerine entegre ederek Dijital Eğitim Yönetim/Deneyim Sistemi (LMS, LXP) alt yapısı sağlıyoruz.

Kurumun iç eğitmenleri ve ilgili birimleri ile birlikte çalışarak gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak dijital eğitim içeriklerini, yeni nesil öğrenme disiplinleri ile bir araya getirerek kuruma özel senaryo çalışmaları ile talep halinde performans yönetimi süreçlerini de içeren dijital platformların üzerinde hazırlıyoruz.

Kurumun kendi e-öğrenme eğitimlerini tasarlayabilmesi için, stüdyo, ekipman, dijital alt yapı araçları ve eğitim desteği sunuyoruz.