Koçluk

Koçluk ICF tarafından, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında özellikle önemli olan, kişisel ve mesleki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için ilham veren, düşünmeye teşvik eden ve yaratıcı bir süreçte müşteri ile ortaklık ilişkisi olarak tanımlanmaktadır.

Koçluk; danışmanlık, mentorluk, rehberlik ve eğitim gibi diğer hizmet mesleklerinden farklı, müşteri odaklı bir süreçtir. Profesyonel koçluk hedefler koymaya, çıktılar yaratmaya ve kişisel değişimi yönetmeye odaklanır.

Z

Koaktif Koçluk Modeli

“Koaktif” terimi, koçun ve müşterinin aktif işbirlikçiler olduğu koçluk ilişkisinin temel doğasını işaret etmektedir. Koaktif koçun bakış açısına göre, hiçbir şey yanlış ya da bozuk değildir ve müşteriyi düzeltmeye gerek yoktur. Koç cevapları vermez, sorular sorar ve keşfetmeye davet eder.

Yönetici Koçluğu

Koçluk, yöneticilerin ve liderlerin etkili bir şekilde performans gösterebilmeleri için gereken en temel yöneticilik/liderlik özelliklerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Değişim yönetimini ilham vererek, vizyon belirleyerek ve ekibini motive ederek başarmak isteyen yönetici ve liderlere, hem koçun hem de müşterinin aktif ve işbirliği içinde katılımını önceleyen koaktif koçluk yaklaşımı ile hizmet veriyoruz.

2Q==
Z

Kariyer Koçluğu

Kariyerinin henüz başında veya yöneticilik öncesi kademelerde bulunan bireylerin;

Görev, amaç ve kişisel gündemlerini keşfetmelerine, kendilerini yolda tutmanın etkili yöntemlerini bulmalarına,

Değişim adına risk almak için cesarete ihtiyaç duydukları zaman en güçlü şekilde kendini gösteren kendini kısıtlama davranışlarını tespit edebilmelerine olanak sağlayan stratejilerle koçluk desteği sağlıyoruz.

Öğrenci Koçluğu

Öğrencilere kendi cevaplarını bulabilmeleri için etkin bir biçimde yönlendirmek ve  önemli tercihler yapmaya devam ettikleri kendi yollarında onları cesaretlendirmek için koaktif koçluk yaklaşımıyla destek veriyoruz.

Öğrencilerin;

Hayalleri ve hedeflerine doğru gidebilmelerini sağlamak için yanlarındayız. Hedeflerinden ayrılmamaları için istek, plan ve hayallerini sabote eden durumların üstesinden gelmelerine destek oluyoruz.

9k=
9k=

Yaşam Koçluğu

Değişim isteyen, ulaşmak istedikleri önemli hedefleri olan, işlerinde daha etkin ya da daha tatmin olarak çalışmak isteyen, özel yaşamlarında daha fazla düzen ve denge yaratmayı arzulayan, genel olarak daha iyi bir hayat kalitesi isteyen ve hayattaki bu isteklerini yerine getirmek için farklı bir yol arayan tüm bireylere tamamen onların ne istedikleri üzerine odaklanarak destek oluyoruz.

Referanslarımız