• Kurumlarda Öğrenme Ve Gelişim Süreçlerinin Yönetimi
  • Öğrenen Organizasyon Olma
  • Eğitim Profesyonellerinin Sahip Olması Gereken Temel Yetkinlikler
  • Kurumlarda Informal Öğrenme Kültürü Oluşturma
  • Sosyal Güvenlik Sisteminde Temel Kavramlar
  • 506 Sayılı Kanunun Geçici 20.Maddesi Kapsamındaki Sandıkların Statüleri
  • Sosyal Güvenlik Mevzuatı – 5510 Sayılı Kanunun 41.Maddesi
  • Emekliliğe Hazırlık Eğitimi