Eğitimler

Kurumların ve bireylerin gelişim ihtiyaçlarını karşılayacak özel çözümleri işbirliğine dayalı yaklaşımlarla çözümlüyoruz. Eğitimlerimizi sınıf içi ve/veya online çevrimiçi yüz yüze ve dijital öğrenme kanallarıyla da destekleyerek karma eğitim modeli ile gerçekleştiriyoruz.

Z
2Q==

Kurumsal Eğitimler

Kurumların hedeflerine ulaşabilmelerine destek sağlamak amacıyla tasarlanan eğitimlerimizde hedef, çalışanların potansiyellerini yüksek performansa dönüştürmektir. Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kurumun amaçları ile uyumlandırılması önceliğimizdir.

Çalışanlarda mevcut işleri için yararlı olanın ötesinde kişisel ilgi alanları ve değerleri ile uyumlu beceriler geliştirmeyi, iş ve iş dışı ilgi alanları arasında bir denge kurarak onları başarıya giden yolda desteklemeyi benimseriz.

Bireysel Eğitimler

Bireylerin gelişimine bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıyor ve bireyin dengeli bir yaşam elde etmesi amacı ile düşünce, duygu, davranış bütünlüğünü eğitimlerimizin temeline alıyoruz.

Bireyleri sadece iş yaşamlarına odaklanarak değil, özel yaşamlarında da kendilerini gerçekleştirebilecekleri farkındalıklarla donatarak ve bu farkındalıkları davranışa dönüştürmelerini destekleyerek iş özel yaşam dengesinde mutlu olmalarını sağlamaya odaklanıyoruz.

9k=